¶ Keyser — Olafs Saga hins helga (1849)

May 6, 2015

19th cent.

Keyser, Rudolf, and Carl Richard Unger. Olafs Saga hins helga: en kort Saga om Kong Olaf den hellige fra anden halvdeel af det tolfte aarhundrede. Christiania: Feilberg & Landmarks Forlag, 1849.

Provenance: Morris. — Unlocated.

Reference: MS catalogue (2), no. 290.

Digital version: Google.

, , ,

Comments are closed.